dnes je 16.6.2024

Spravodaj pre živnostníkov
Produkt manažér

2024.05 Úvodník


Mgr. Tamila Chui

Vážené čitateľky, vážení čitatelia,

v aktuálnom čísle časopisu Spravodajca pre živnostníkov sa dočítate o odpočítateľnej dani pri kúpe HIM na účely podnikania a na iný účel ako na podnikanie. Vychádzajúc z § 49 ods. 5 zákona č. 222/2003 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej iba „ZDPH”) platí, že platiteľ dane, ktorý nadobudne hmotný majetok, ktorý je podľa § 22 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. odpisovaným majetkom a pri nadobudnutí tohto majetku predpokladá jeho použitie na účely svojho podnikania, ako aj na iný účel ako na podnikanie (napr. súkromná spotreba platiteľa dane alebo jeho zamestnancov), sa môže rozhodnúť okrem investičného majetku uvedeného v § 54 ods. 2 písm. b) a c) ZDPH, že neodpočíta časť dane, ktorá zodpovedá rozsahu použitia hmotného majetku na iný účel ako na podnikanie. Ďalšie zaujimavosti sa dočítate v článku od Ing. Jána Mintála.

Ako sa účtuje obstaranie ojazdeného automobilu za účelom jeho ďalšieho predaja? Vychádzajúc z ustanovenia §11 ods. 4 Opatrenia MF SR č. 27076/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov v z. n. p. (ďalej iba „postupy účtovania v JÚ”) platí, že ako tovar sa účtuje všetko, čo sa obstaráva za účelom predaja, pričom obstaraný tovar sa zachováva v nezmenenej podobe, nepoužíva a neprenajíma a nevykonáva sa ňom technické zhodnotenie.

Pripravili sme pre Vás aj ďalší odborný článok:

Odporúčame Vám prečítať si aj praktické riešenia príkladov z praxe:

Prijemné čítanie Vám v mene celej redakcie praje


Mgr. Tamila Chui

odborná redaktorka

Zákon o dani z príjmov s účinnosťou od 1. 4. 2024 na stiahnutie TU

(pre stiahnutie PDF je nutné prihlásenie)

V online produkte Spravodajca pre živnostníkov nájdete všetky informácie potrebné pri živnostenskom podnikaní. Odborný mesačník prináša vždy zaujímavé a aktuálne odborné články, praktické príklady a riešenia z každodennej praxe pre všetky SZČO. Vďaka vášmu online časopisu budete mať prehľad v neustále sa meniacej legislatíve a povinnostiach, ktoré z nej vyplývajú.

V on-line časopise nájdete:

 • vždy aktuálne informácie z oblasti účtovníctva, daní a odvodov SZČO,
 • promptné reakcie na aktuálne zmeny v predmetnej legislative,
 • plné znenia aktuálnych právnych predpisov potrebných pre verejnú správu,
 • aktuálne články s výkladom formou príkladov + odpovede na otázky, pod ktoré sa autorsky podpisujú poprední odborníci z praxe, 
 • množstvo rád a tipov pre Vašu prácu,
 • praktické pomôcky ako napr. povinnosti živnostníka, daňový kalendár, cestovné náhrady, adresáre, zaujímavosti a novinky,
 • riešenie konkrétnych situácií z praxe zrozumiteľne vysvetlené na príkladoch,
 • odborné odpovede na Vaše otázky, to všetko v cene ročného predplatného.

Nové v on-line časopise:

Články

Účtovný režim tichého spoločenstva

Odvod DPH pri krádeži

Prenajatý, resp. vypožičaný automobil v daňových výdavkoch

Otázky a odpovede

Povinnosť podať daňové priznanie za rok 2023 pri daňovej strate

Prijatý dar v účtovníctve podnikateľa v roku 2024

DPH pri predaji majetku sčasti využívaného na súkromné účely v roku 2024

S on-line časopisom získavate:

 • záruka aktuálnosti podľa najnovších zmien a noviel v legislatíve pre rok 2024,
 • všetky potrebné informácie z oblasti legislatívnych zmien za rok 2024 budete mať na jednom mieste.

Garant časopisu

Ing. Ján Mintál
Ing. Ján Mintál

Vykonáva prácu ako konzultant – analytik v oblasti riadenia a ekonomiky podnikov. Pôsobí v oblasti poradenstva pre účtovné a ekonomické služby. Venuje sa od roku 2002 aj rozsiahlej publikačnej činnosti v oblasti daní, účtovníctva a miezd.

 

Autorský kolektív:

 • Ing. Ján Mintál,
 • Ing. Jozef Pohlod,
 • Ing. Monika Ziškayová,
 • Mgr. Jana Takáčová,
 • Ing. Juraj Válek,
 • Ing. Viera Mezeiová
 • Ing. Katarína Biňasová
   

Spokojní zákazníci online časopisu: 

„V praxi sa často stretávam s problémami najmä v jednoduchom účtovníctve. Vtedy hľadám odpovede v časopise pre živnostníkov.“

Marcela J., Hlohovec

 

„Vždy tu nájdem aktuálne zmeny v legislatíve. Páčia sa mi aj odpovede priamo na otázky z praxe.“

Peter Č., Bratislava

 

„Často tu vyhľadávam informácie najmä pri podávaní daňových priznaní.“

Andrea D., Bojnice

 

 
OBSAH
PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
17.6.2024 - Daň z príjmu fyzickej osoby

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Bližšie informácie o odvodoch živnostníkov do Zdravotnej a Sociálnej poisťovne
Cestovné náhrady

Stravné v SR od 1.10.2023

Opatrenie č. 368/2023 Z. z. o sumách stravného

5 - 12 hodín

7,80 €

12 - 18 hodín

11,60 €

nad 18 hodín

17,40 €

Stravné v SR od 1.6.2023

Opatrenie č. 171/2023 Z. z. o sumách stravného

5 - 12 hodín 7,30 €
12 - 18 hodín 10,90 €
nad 18 hodín 16,40 €

 

ostatné
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV