dnes je 16.6.2024

Pripravované zmeny Zákonníka práce v oblasti stravovania zamestnancov - predpokladaná účinnosť od 1. augusta 2022Archív

29.9.2021, Mgr. Zuzana Šteflová - advokátska kancelária Hriadel & Heger, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Spravodaj pre živnostníkov

Zmeny v zákone o dani z príjmov od 1. januára 2022 týkajúce sa fyzických osôbArchív

28.1.2022, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Spravodaj pre živnostníkov

Práca zamestnanca vo sviatok v roku 2020Archív

19.2.2020, Mgr. Michaela Hinnerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Spravodaj pre živnostníkov

Stravné počas home officeArchív

3.4.2020, Mgr. Michaela Hinnerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Spravodaj pre živnostníkov

Dohoda o spoločnej hmotnej zodpovednosti pri dočasnom pridelení zamestnanca v roku 2019Garancia

19.7.2019, Mgr. Michaela Hinnerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Spravodaj pre živnostníkov

Zmeny v zákone o dani z príjmov týkajúce sa fyzických osôb od 1.1.2019Archív

21.11.2018, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Spravodaj pre živnostníkov

Minimálne mzdové nároky v roku 2022Archív

28.10.2021, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Spravodaj pre živnostníkov

Povinnosť zamestnávateľa informovať o nariadení dovolenky v súvislosti s korona vírusomArchív

3.4.2020, Mgr. Michaela Hinnerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Spravodaj pre živnostníkov

Zvýšenie súm stravného pri tuzemskej pracovnej ceste a ich dopady v praxiArchív

23.11.2021, Ing. Ľuboslava Minková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Spravodaj pre živnostníkov

Zvýšenie súm stravného pri tuzemskej pracovnej ceste a ich dopady v praxiGarancia

19.6.2019, Ing. Ľuboslava Minková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Spravodaj pre živnostníkov

Odmena pre SZČO za prácu člena kontrolnej komisie bytového domu v roku 2021Archív

28.10.2021, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Spravodaj pre živnostníkov

Zamestnanec a škoda vyplývajúca z podnikateľského rizika zamestnávateľaArchív

18.5.2022, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Spravodaj pre živnostníkov

Účtovanie miezd v jednoduchom účtovníctveArchív

8.9.2020, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Spravodaj pre živnostníkov

Elektronické stravovacie poukážky v jednoduchom účtovníctveArchív

14.2.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Spravodaj pre živnostníkov

Kurzarbeit - zákon o podpore v čase skrátenej práce od 1. 3. 2022Archív

16.4.2022, Mgr. Zuzana Šteflová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Spravodaj pre živnostníkov

Stravné zamestnanca v roku 2019Garancia

19.6.2019, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Spravodaj pre živnostníkov

Kurzarbeit - zákon o podpore v čase skrátenej práce od 1. 3. 2022Garancia

22.2.2022, Mgr. Zuzana Šteflová - advokátska kancelária Hriadel§Heger, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Spravodaj pre živnostníkov

Dochádzkový bonus zamestnanca v roku 2020Archív

3.4.2020, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Spravodaj pre živnostníkov

Minimálna mzda a kratší pracovný čas v roku 2019Garancia

19.7.2019, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Spravodaj pre živnostníkov

Zákonné poistné odvody SZČO do Sociálnej poisťovne od 1. júla 2021Archív

31.8.2021, doc. Ing. Mgr. Renáta Pakšiová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Spravodaj pre živnostníkov

Aktuálny súhrn podpôr z balíka „Prvá pomoc plus" v januári a februári 2022Garancia

22.2.2022, doc. Ing. Mgr. Renáta Pakšiová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Spravodaj pre živnostníkov

Sumy potrebné pre výpočet daňovej povinnosti fyzických osôb na rok 2021Archív

11.3.2021, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Spravodaj pre živnostníkov

Dôležité zmeny zákona o dani z príjmov podnikateľských subjektov platné od roku 2022Archív

18.5.2022, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Spravodaj pre živnostníkov

Zákonné sociálne a zdravotné poistenie fyzických osôb a SZČO v roku 2019Archív

16.4.2019, doc. Ing. Mgr. Renáta Pakšiová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Spravodaj pre živnostníkov

Príspevok na rekreáciu zamestnanca a výkon práce v roku 2019Garancia

19.6.2019, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Spravodaj pre živnostníkov

Výpadok e-kasy a evidovanie tržieb náhradným spôsobom v roku 2022Archív

28.10.2021, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Spravodaj pre živnostníkov