OBSAH

 

OBJEDNÁVKA

Objednajte si predplatné na 12 mesiacov za cenu 3 eur mesačne. 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
15.4.2020 - daň z príjmu právnickej osoby

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Bližšie informácie o odvodoch živnostníkov do Zdravotnej a Sociálnej poisťovne
Prečítajte si najnovšie zaujímavosti a novinky pre živnostníkov.
Cestovné náhrady
Stravné v SR

5 - 12 hodín

5,10 €

12 - 18 hodín

7,60 €

nad 18 hodín

11,60 €

 

ostatné
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

VESTNÍKY MINISTERSTIEV

 

Produkt manažér

2020.02 Úvodník

Ing. Nadežda Fuksová

Vážení čitatelia,

v aktuálnom čísle časopisu Spravodajca pre živnostníkov sa dozviete ako správne účtovne postupovať v prípade zálohových platieb v jednoduchom účtovníctve. Upozorňujeme, že v rámci jednoduchého účtovníctva, ktoré je založené na tzv. hotovostnom princípe, príjmy a výdavky účtuje účtovná jednotka vždy v tom účtovnom období, v ktorom dôjde k ich úhrade alebo inkasu. Uvedené konštatovanie vyplýva z poslednej vety ustanovenia § 3 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z.n.p..

Ako postupovať v prípade inventarizačných rozdielov v jednoduchom účtovníctve v roku 2020? Novozistený dlhodobý majetok pri inventarizácii sa účtuje v rámci uzávierkových účtovných operácií v peňažnom denníku súčasne s odpisom dlhodobého hmotného majetku alebo dlhodobého nehmotného majetku, a to do výdavkov ovplyvňujúcich základ dane celkom a v druhovom členení medzi „ostatné výdavky” počas doby odpisovania v súlade s ustanovením § 17 ods. 3 písm. j) ZDP zákona o dani z príjmov a v rovnakej výške ako uvedený odpis sa účtuje zvýšenie príjmov zahrnovaných do základu dane z príjmov celkom v druhovom členení medzi „ostatné príjmy”. Uvedený inventarizačný prebytok sa tak zahrnie do základu dane z príjmov počas doby odpisovania tohto majetku podľa § 26 ZDP zákona o dani z príjmov a vo výške odpisu podľa § 27 ZDP zákona o dani z príjmov.

Odporúčame si taktiež prečítať aktuálne riešenie praktických prípadov z praxe:

 • - Práca zamestnanca vo sviatok v roku 2020
 • - Financovanie automobilu formou spätného leasingu v roku 2020

V rámci predplatného máte k dispozícii bezplatný odpovedný servis, pomocou ktorého sa môžete pýtať na otázky ohľadom jednoduchého účtovníctva i živnosti.

S prianím príjemného čítania

Ing. Nadežda Fuksová
Odborná redaktorka

V online produkte Spravodajca pre živnostníkov nájdete všetky informácie potrebné pri živnostenskom podnikaní. Odborný mesačník prináša vždy zaujímavé a aktuálne odborné články, praktické príklady a riešenia z každodennej praxe pre všetky SZČO. Vďaka vášmu online časopisu budete mať prehľad v neustále sa meniacej legislatíve a povinnostiach, ktoré z nej vyplývajú.

V on-line časopise nájdete:

 • vždy aktuálne informácie z oblasti účtovníctva, daní a odvodov SZČO,
 • promptné reakcie na aktuálne zmeny v predmetnej legislative,
 • plné znenia aktuálnych právnych predpisov potrebných pre verejnú správu,
 • aktuálne články s výkladom formou príkladov + odpovede na otázky, pod ktoré sa autorsky podpisujú poprední odborníci z praxe, 
 • množstvo rád a tipov pre Vašu prácu,
 • praktické pomôcky ako napr. povinnosti živnostníka, daňový kalendár, cestovné náhrady, adresáre, zaujímavosti a novinky
 • riešenie konkrétnych situácií z praxe zrozumiteľne vysvetlené na príkladoch,
 • odborné odpovede na Vaše otázky, to všetko v cene ročného predplatného.

Nové v on-line časopise:


S on-line časopisom získavate:

 • záruka aktuálnosti podľa najnovších zmien a noviel v legislatíve pre rok 2019,
 • všetky potrebné informácie z oblasti legislatívnych zmien za rok 2019 budete mať na jednom mieste.

Autorský kolektív:

 • Ing. Ján Mintál,
 • Ing. Jozef Pohlod,
 • Ing. Monika Ziškayová,
 • Mgr. Jana Takáčová,
 • Ing. Juraj Válek,
 • Ing. Viera Mezeiová
 • Ing. Katarína Biňasová
   

Spokojní zákazníci online časopisu: 

„V praxi sa často stretávam s problémami najmä v jednoduchom účtovníctve. Vtedy hľadám odpovede v časopise pre živnostníkov.“

Marcela J., Hlohovec

 

„Vždy tu nájdem aktuálne zmeny v legislatíve. Páčia sa mi aj odpovede priamo na otázky z praxe.“

Peter Č., Bratislava

 

„Často tu vyhľadávam informácie najmä pri podávaní daňových priznaní.“

Andrea D., Bojnice

 

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: