dnes je 16.6.2024

Zákon o DPH v Slovenskej republike v roku 2017Archív

14.8.2017, Ing. Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Spravodaj pre živnostníkov

DPH pri nevymožiteľnej pohľadávke v jednoduchom účtovníctveGarancia

16.10.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Spravodaj pre živnostníkov

Postup pri cezhraničnom reťazovom obchode z pohľadu DPH v roku 2019Garancia

29.10.2019, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Spravodaj pre živnostníkov

Finančná zábezpeka a DPHArchív

23.11.2022, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Spravodaj pre živnostníkov

Ojazdený automobil verzus osobitná úprava uplatňovania DPH v roku 2023Archív

12.5.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Spravodaj pre živnostníkov

Miesto dodania tovaru pri predaji tovaru na diaľkuGarancia

18.10.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Spravodaj pre živnostníkov

Predaj registračnej pokladnice zahraničnej osobe - živnostníkovi z pohľadu DPH v roku 2020Archív

8.9.2020, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Spravodaj pre živnostníkov

Vykonanie opravy základu dane pri nevymožiteľnej pohľadávkeArchív

16.2.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Spravodaj pre živnostníkov

Zdaňovanie príjmov autora pre českú neziskovú spoločnosť v roku 2021Archív

23.11.2021, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Spravodaj pre živnostníkov

Žiadosť o registráciu platiteľa DPHArchív

16.8.2017, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Spravodaj pre živnostníkov

Daňová povinnosť pri zrušení registrácie fyzickej osoby pre DPHGarancia

14.11.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Spravodaj pre živnostníkov

Vykonávanie manipulačných prác SZČO v Českej republike z pohľadu DPH v roku 2020Archív

17.12.2020, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Spravodaj pre živnostníkov

Osobitný spôsob úhrady DPH v roku 2022Archív

19.10.2022, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Spravodaj pre živnostníkov

Povinnosti SZČO pri práci v zahraničíArchív

29.11.2019, Ing. Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Spravodaj pre živnostníkov

Oprava základu dane po smrti dlžníkaArchív

17.2.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Spravodaj pre živnostníkov

Vysporiadanie DPH po skončení dedičského konania živnostníka v roku 2022Archív

28.1.2022, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Spravodaj pre živnostníkov

Registračná povinnosť pre DPH u živnostníkov v roku 2019Garancia

16.8.2019, Zuzana Sidorová Tax Manager, Crowe Advartis Tax, k.s., nezávislý člen medzinárodnej siete Crowe Global, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Spravodaj pre živnostníkov

Vykonávanie služieb živnostníka v zahraničí z pohľadu DPH v roku 2021Archív

27.7.2021, Ing. Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Spravodaj pre živnostníkov

Refakturácia z pohľadu DPHGarancia

9.2.2024, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Spravodaj pre živnostníkov

SZČO a predaj časti podniku z pohľadu DPH v roku 2019Archív

1.3.2019, Ing. Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Spravodaj pre živnostníkov

Registrácia a povinnosti pri nadobudnutí tovaru z iného členského štátuGarancia

11.4.2024, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Spravodaj pre živnostníkov

Predaj pozemku fyzickej osobe z pohľadu DPH v roku 2019Garancia

29.10.2019, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Spravodaj pre živnostníkov

DPH pri predaji majetku sčasti využívaného na súkromné účely v roku 2024Garancia

12.3.2024, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Spravodaj pre živnostníkov

Zrušenie registrácie k DPH v roku 2023Garancia

19.6.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Spravodaj pre živnostníkov

Darovanie reklamných predmetov a obchodných vzoriek z pohľadu DPH v roku 2022Archív

21.7.2022, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Spravodaj pre živnostníkov

Vznik povinnosti pre registráciu DPH pri dosiahnutí obratu živnostníka v roku 2021Archív

11.3.2021, Ing. Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Spravodaj pre živnostníkov

Určenie zdaniteľnej osoby pre účely DPHArchív

18.1.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Spravodaj pre živnostníkov

Subdodávka stavebných prác a režim samozdanenia v roku 2024Garancia

20.5.2024, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Spravodaj pre živnostníkov

Vývoz tovaru v kontexte DPHArchív

13.3.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Spravodaj pre živnostníkov

Dôsledky využitia osobitného spôsobu úhrady dane na dodávateľaGarancia

9.1.2024, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Spravodaj pre živnostníkov

DPH ako daňový náklad v roku 2022Archív

19.10.2022, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Spravodaj pre živnostníkov

Nárok na vrátenie DPH pri zahraničnej pracovnej ceste zamestnanca v roku 2019Garancia

29.10.2019, Ing. Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Spravodaj pre živnostníkov

Prenos daňovej povinnosti pri bezodplatnom dodaní nehnuteľnosti v roku 2022Archív

21.9.2022, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Spravodaj pre živnostníkov

Odvod DPH pri krádežiGarancia

6.3.2024, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Spravodaj pre živnostníkov

Preradenie automobilu živnostníka do osobného užívania z pohľadu DPH v roku 2021Archív

19.5.2021, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Spravodaj pre živnostníkov

Bezodplatné dodávky tovaruArchív

14.12.2022, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Spravodaj pre živnostníkov

Príklad osobitného spôsobu úhrady DPH v roku 2022Archív

19.10.2022, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Spravodaj pre živnostníkov

Prenájom výdajného automatu do Českej republiky z pohľadu DPH v roku 2019Garancia

31.10.2019, Ing. Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Spravodaj pre živnostníkov

Základ dane pri dodaní služby na osobnú spotrebu platiteľa v roku 2024Garancia

22.11.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Spravodaj pre živnostníkov

Účtovanie nákupu, opravy a predaja bytu v jednoduchom účtovníctve v roku 2018Archív

6.11.2018, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Spravodaj pre živnostníkov

Manká a škody z pohľadu DPHGarancia

5.12.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Spravodaj pre živnostníkov

Dodanie tovaru pri reťazových transakciáchGarancia

14.9.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Spravodaj pre živnostníkov

Refakturácia prepravy a režim DPH v roku 2023Garancia

20.7.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Spravodaj pre živnostníkov

SZČO a fakturácia nájomného z pohľadu DPH v roku 2019Archív

30.1.2019, Ing. Ailina Hanková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Spravodaj pre živnostníkov

Súhrnná faktúra a DPHGarancia

10.8.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Spravodaj pre živnostníkov

DPH v peňažnom denníku podnikateľaGarancia

13.2.2024, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Spravodaj pre živnostníkov