dnes je 16.6.2024

Výdavky na občerstvenie obchodných partnerov v roku 2024Archív

22.5.2024, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Spravodaj pre živnostníkov

Variantné riešenia obstarania nehnuteľnosti v JÚ v roku 2024Garancia

21.5.2024, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Spravodaj pre živnostníkov

Subdodávka stavebných prác a režim samozdanenia v roku 2024Garancia

20.5.2024, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Spravodaj pre živnostníkov

Poskytnutie daru v kontexte daňových výdavkovGarancia

17.5.2024, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Spravodaj pre živnostníkov

Účtovanie obstarania ojazdeného automobilu za účelom jeho ďalšieho predajaGarancia

16.5.2024, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Spravodaj pre živnostníkov

Úbytky zásob nad stanovenú normu v JÚ v roku 2024Garancia

16.4.2024, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Spravodaj pre živnostníkov

Paušálne výdavky pri majetku využívanom aj na súkromné účely v roku 2024Garancia

15.4.2024, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Spravodaj pre živnostníkov

Registrácia a povinnosti pri nadobudnutí tovaru z iného členského štátuGarancia

11.4.2024, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Spravodaj pre živnostníkov

Účtovanie platby kreditnou kartouGarancia

10.4.2024, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Spravodaj pre živnostníkov

Uplatniteľnosť nákladov na vzdelávanie podnikateľovGarancia

9.4.2024, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Spravodaj pre živnostníkov

DPH pri predaji majetku sčasti využívaného na súkromné účely v roku 2024Garancia

12.3.2024, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Spravodaj pre živnostníkov

Prijatý dar v účtovníctve podnikateľa v roku 2024Garancia

11.3.2024, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Spravodaj pre živnostníkov

Povinnosť podať daňové priznanie za rok 2023 pri daňovej strateGarancia

8.3.2024, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Spravodaj pre živnostníkov

Prenajatý, resp. vypožičaný automobil v daňových výdavkochGarancia

7.3.2024, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Spravodaj pre živnostníkov

Odvod DPH pri krádežiGarancia

6.3.2024, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Spravodaj pre živnostníkov

Účtovný režim tichého spoločenstvaGarancia

5.3.2024, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Spravodaj pre živnostníkov

Uplatňovanie nákladov na PHM pri pracovných mechanizmoch v roku 2024Garancia

16.2.2024, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Spravodaj pre živnostníkov

Daňová povinnosť k DPH pri zabezpečení služby komisionárom v roku 2024Garancia

15.2.2024, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Spravodaj pre živnostníkov

Ocenenie obstarávanej nehnuteľnosti v JÚ v roku 2024Garancia

14.2.2024, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Spravodaj pre živnostníkov

DPH v peňažnom denníku podnikateľaGarancia

13.2.2024, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Spravodaj pre živnostníkov

Akcie a cenné papiere v daňových nákladochGarancia

12.2.2024, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Spravodaj pre živnostníkov

Refakturácia z pohľadu DPHGarancia

9.2.2024, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Spravodaj pre živnostníkov

Fakturácia náhrady škody a DPH v roku 2024Garancia

15.1.2024, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Spravodaj pre živnostníkov

Pozastavená živnosť a výdavky na rekreáciu SZČO v roku 2024Garancia

12.1.2024, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Spravodaj pre živnostníkov

Účtovanie hotovostnej škody v JÚ z minulého roku 2023Garancia

11.1.2024, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Spravodaj pre živnostníkov

Inventarizácia majetku a záväzkovGarancia

10.1.2024, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Spravodaj pre živnostníkov

Dôsledky využitia osobitného spôsobu úhrady dane na dodávateľaGarancia

9.1.2024, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Spravodaj pre živnostníkov

Výdavky na osobnú potrebu podnikateľaGarancia

8.1.2024, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Spravodaj pre živnostníkov

Vrátenie DPH z IČŠ pri pomernom odpočítavaní dane v roku 2024Archív

11.12.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Spravodaj pre živnostníkov

Príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie ako NČZD v roku 2023Garancia

8.12.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Spravodaj pre živnostníkov

Vykazovanie zásob na konci 2023 rokaGarancia

7.12.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Spravodaj pre živnostníkov

Sociálny fond v jednoduchom účtovníctveGarancia

6.12.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Spravodaj pre živnostníkov

Manká a škody z pohľadu DPHGarancia

5.12.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Spravodaj pre živnostníkov

Príspevky na športovú činnosť dieťaťa ako daňový výdavokGarancia

4.12.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Spravodaj pre živnostníkov

Základ dane pri dodaní služby na osobnú spotrebu platiteľa v roku 2024Garancia

22.11.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Spravodaj pre živnostníkov

Predaj časti obchodného majetku daňovníka v roku 2024Garancia

21.11.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Spravodaj pre živnostníkov

Účtovanie úveru na výstavbu nehnuteľnosti v roku 2024Garancia

20.11.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Spravodaj pre živnostníkov

Výpočet základu dane z príjmov fyzickej osobyGarancia

16.11.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Spravodaj pre živnostníkov

Účtovanie výdavkov na služby sprostredkovaniaGarancia

15.11.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Spravodaj pre živnostníkov

Daňová povinnosť pri zrušení registrácie fyzickej osoby pre DPHGarancia

14.11.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Spravodaj pre živnostníkov

Úhrada havarijného poistenia z pohľadu výdavkov v roku 2023Garancia

23.10.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Spravodaj pre živnostníkov

Spôsob uplatnenia výdavkov živnostníka v roku 2023Garancia

20.10.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Spravodaj pre živnostníkov

Dlhodobý finančný majetok v JÚ v roku 2023Garancia

19.10.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Spravodaj pre živnostníkov

Miesto dodania tovaru pri predaji tovaru na diaľkuGarancia

18.10.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Spravodaj pre živnostníkov

Zmarená investícia ako daňový nákladGarancia

17.10.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Spravodaj pre živnostníkov