dnes je 16.6.2024

Paušálne výdavky pri majetku využívanom aj na súkromné účely v roku 2024Garancia

15.4.2024, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Spravodaj pre živnostníkov

Uplatňovanie nákladov na PHM pri pracovných mechanizmoch v roku 2024Garancia

16.2.2024, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Spravodaj pre živnostníkov

Fakturácia náhrady škody a DPH v roku 2024Garancia

15.1.2024, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Spravodaj pre živnostníkov

Pozastavená živnosť a výdavky na rekreáciu SZČO v roku 2024Garancia

12.1.2024, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Spravodaj pre živnostníkov

Výdavky na osobnú potrebu podnikateľaGarancia

8.1.2024, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Spravodaj pre živnostníkov

Príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie ako NČZD v roku 2023Garancia

8.12.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Spravodaj pre živnostníkov

Oprava automobilu a daň z motorových vozidiel v roku 2022Archív

21.9.2022, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Spravodaj pre živnostníkov

Ostatné miestne dane v jednoduchom účtovníctve v roku 2022Archív

21.9.2022, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Spravodaj pre živnostníkov

Zamestnanec a škoda vyplývajúca z podnikateľského rizika zamestnávateľaArchív

18.5.2022, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Spravodaj pre živnostníkov

Daňové výdavky automechanikov na základe zmluvy o združení v roku 2021Archív

31.8.2021, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Spravodaj pre živnostníkov

Uplatňovanie daňového bonusu na dieťa od 1.7.2021 a od 1.1.2022Archív

27.7.2021, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Spravodaj pre živnostníkov

Povinnosť podania daňového priznania živnostníka za rok 2020Archív

29.6.2021, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Spravodaj pre živnostníkov

Vymedzenie zdaniteľných príjmov na účely sadzby dane z príjmov fyzickej osoby v roku 2021Archív

29.6.2021, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Spravodaj pre živnostníkov

Výpočet preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb v roku 2021Archív

29.6.2021, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Spravodaj pre živnostníkov

SZČO a transferové oceňovanie v roku 2019Garancia

29.5.2019, Ing. Alena Zábojová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Spravodaj pre živnostníkov

Náklady SZČO na odpis prenajatého automobilu a následná kúpa v roku 2019Archív

27.5.2019, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Spravodaj pre živnostníkov

Občianske združenie a oslobodenie od dane pri vyplatení sumy fyzickej osobe bez zmluvy v roku 2019Archív

29.4.2019, Ing. Katarína Biňasová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Spravodaj pre živnostníkov

SZČO a vypracovanie skrátenej transferovej dokumentácie v nadväznosti na DP v roku 2019Archív

25.4.2019, Ing. Alena Zábojová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Spravodaj pre živnostníkov

Daňová strata z minulých rokov a vyplnenie daňového priznania FO typ B v roku 2019Garancia

4.4.2019, Ing. Katarína Biňasová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Spravodaj pre živnostníkov

Lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzických osôb v roku 2019Garancia

25.3.2019, Ing. Peter Jurčík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Spravodaj pre živnostníkov

Účtovanie členských príspevkov z nepovinného členstvaArchív

26.2.2019, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Spravodaj pre živnostníkov

Príklad na vyplnenie daňového priznania fyzickej osoby typ B za rok 2018Archív

22.2.2019, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Spravodaj pre živnostníkov

Uplatnenie daňových výdavkov na vzdelávanie u SZČO v roku 2019Archív

6.2.2019, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Spravodaj pre živnostníkov

Daňovo uznateľné náklady na stroje u živnostníka pri poskytnutí dotácie v roku 2019Archív

4.2.2019, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Spravodaj pre živnostníkov

Bezodplatné poskytnutie časti zásob v daňovo-účtovných súvislostiachArchív

28.1.2019, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Spravodaj pre živnostníkov

Príklady vedenia daňovej evidencie živnostníka v roku 2019Archív

24.1.2019, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Spravodaj pre živnostníkov

Daňovo uznateľné náklady pri vypomáhaní manželky manželovi ako SZČO v roku 2019Archív

4.1.2019, Ing. Katarína Biňasová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Spravodaj pre živnostníkov

Dodatočné daňové priznanie FO a nedoplatok na zdravotnom poistení v roku 2018Archív

28.12.2018, Ing. Katarína Biňasová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Spravodaj pre živnostníkov

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov a zmluva o majetku v roku 2019Archív

28.11.2018, Ing. Katarína Biňasová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Spravodaj pre živnostníkov

Zmeny v zákone o dani z príjmov týkajúce sa fyzických osôb od 1.1.2019Archív

21.11.2018, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Spravodaj pre živnostníkov

Zaradenie majetku do podnikania z pohľadu daňovo uznateľných výdavkov SZČO v roku 2019Archív

20.11.2018, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Spravodaj pre živnostníkov

Nedoplatok na dani z príjmov fyzickej osoby v roku 2018Archív

30.7.2018, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Spravodaj pre živnostníkov

Daňové priznanie FO pri ukončení živnostiArchív

25.6.2018, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Spravodaj pre živnostníkov

Elektronické podanie daňového priznania FO v roku 2018Archív

22.6.2018, Ing. Marcela Prajová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Spravodaj pre živnostníkov

Podanie daňového priznania za rok 2017 a odvodové povinnosti SZČOArchív

18.6.2018, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Spravodaj pre živnostníkov

Preddavky na daň z príjmov fyzickej osobyArchív

23.5.2018, Ing. Marcela Prajová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Spravodaj pre živnostníkov

Vplyv výšky príjmov SZČO na daňový bonus v roku 2018Garancia

26.4.2018, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Spravodaj pre živnostníkov

Zaradenie úrokov z úveru do daňových výdavkov v jednoduchom účtovníctve v roku 2018Garancia

24.4.2018, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Spravodaj pre živnostníkov

Dodatočné daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb v roku 2018Garancia

20.4.2018, Ing. Marcela Prajová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Spravodaj pre živnostníkov

Uplatňovanie paušálnych výdavkov fyzickej osoby v roku 2018Archív

19.3.2018, Ing. Marcela Prajová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Spravodaj pre živnostníkov

Predĺženie lehoty na podanie daňového priznania FO v roku 2018Archív

12.3.2018, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Spravodaj pre živnostníkov

Uplatnenie daňovej straty v daňovom priznaní FO za rok 2017Archív

9.3.2018, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Spravodaj pre živnostníkov