dnes je 16.6.2024

Účtovanie faktoringuArchív

29.11.2019, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Spravodaj pre živnostníkov

DPH pri nevymožiteľnej pohľadávke v jednoduchom účtovníctveGarancia

16.10.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Spravodaj pre živnostníkov

Účtovanie registračne pokladne v jednoduchom účtovníctve v roku 2018Archív

17.11.2017, Ing. Eva Mihalíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Spravodaj pre živnostníkov

Postúpenie pohľadávky v jednoduchom účtovníctve postupcu v roku 2023Archív

11.5.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Spravodaj pre živnostníkov

Prechod z jednoduchého účtovníctva na podvojné účtovníctvo v roku 2017Archív

18.8.2017, Ing. Eva Miháliková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Spravodaj pre živnostníkov

Platba kartou v JÚ v roku 2023Garancia

20.9.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Spravodaj pre živnostníkov

Predaj osobného automobilu v jednoduchom účtovníctveArchív

23.2.2017, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Spravodaj pre živnostníkov

Účtovanie u postupcu pohľadávky v jednoduchom účtovníctve v roku 2018Archív

19.12.2018, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Spravodaj pre živnostníkov

Účtovanie finančnej pomoci v rámci opatrenia č. 2 v jednoduchom účtovníctve v roku 2021Archív

19.5.2021, Ing. Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Spravodaj pre živnostníkov

Ocenenie obstarávanej nehnuteľnosti v JÚ v roku 2024Garancia

14.2.2024, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Spravodaj pre živnostníkov

Úbytky zásob nad stanovenú normu v JÚ v roku 2024Garancia

16.4.2024, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Spravodaj pre živnostníkov

Účtovanie platieb platobnou kartou v jednoduchom účtovníctveArchív

3.4.2020, Ing. Eva Mihalíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Spravodaj pre živnostníkov

Účtovanie stravných lístkov v jednoduchom účtovníctve v roku 2018Archív

26.10.2018, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Spravodaj pre živnostníkov

Spätný prenájom v sústave jednoduchého účtovníctva v roku 2022Archív

19.10.2022, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Spravodaj pre živnostníkov

Účtovanie platby kreditnou kartouGarancia

10.4.2024, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Spravodaj pre živnostníkov

Zálohové platby v jednoduchom účtovníctve v roku 2020Archív

19.2.2020, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Spravodaj pre živnostníkov

Elektronické stravovacie poukážky v jednoduchom účtovníctveArchív

14.2.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Spravodaj pre živnostníkov

Účtovanie postúpenia pohľadávky u postupníkaGarancia

18.9.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Spravodaj pre živnostníkov

Účtovanie výdavkov na služby sprostredkovaniaGarancia

15.11.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Spravodaj pre živnostníkov

Účtovanie dotácií v jednoduchom účtovníctveArchív

19.4.2017, Ing. Eva Mihalíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Spravodaj pre živnostníkov

Účtovanie úplatkov verzus lobing v jednoduchom účtovníctve v roku 2019Archív

24.5.2019, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Spravodaj pre živnostníkov

Účtovanie nájomného v jednoduchom účtovníctve v roku 2018Archív

20.8.2018, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Spravodaj pre živnostníkov

Vzájomný zápočet pohľadávky a záväzku v roku 2022Archív

19.10.2022, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Spravodaj pre živnostníkov

Zálohové platby v jednoduchom účtovníctveArchív

28.9.2017, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Spravodaj pre živnostníkov

Účtovanie u postupníka pohľadávky v jednoduchom účtovníctve v roku 2018Archív

20.12.2018, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Spravodaj pre živnostníkov

Vykazovanie zásob na konci 2023 rokaGarancia

7.12.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Spravodaj pre živnostníkov

DPH v peňažnom denníku podnikateľaGarancia

13.2.2024, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Spravodaj pre živnostníkov

Variantné riešenia obstarania nehnuteľnosti v JÚ v roku 2024Garancia

21.5.2024, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Spravodaj pre živnostníkov

Účtovanie nákupu, opravy a predaja bytu v jednoduchom účtovníctve v roku 2018Archív

6.11.2018, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Spravodaj pre živnostníkov

Účtovanie dobierky v jednoduchom účtovníctve v roku 2018Garancia

23.4.2018, Ing. Eva Mihalíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Spravodaj pre živnostníkov

Bezodplatné poskytnutie časti zásob v daňovo-účtovných súvislostiachArchív

28.1.2019, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Spravodaj pre živnostníkov

Zabudnutý doklad o úhrade záväzku v JÚArchív

22.3.2017, Ing. Mária Cvečková, PARTNER AUDIT, s. r. o., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Spravodaj pre živnostníkov

Vyradenie pohľadávky v jednoduchom účtovníctveArchív

21.2.2018, Ing. Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Spravodaj pre živnostníkov

Dlhodobý finančný majetok v JÚ v roku 2023Garancia

19.10.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Spravodaj pre živnostníkov

Kurzové rozdiely pri uzatváraní účtovných kníh v jednoduchom účtovníctveArchív

8.9.2020, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Spravodaj pre živnostníkov

Predaj podniku v jednoduchom účtovníctve v roku 2018Archív

23.2.2018, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Spravodaj pre živnostníkov

Dlhodobý finančný majetok v jednoduchom účtovníctve v roku 2019Archív

18.4.2019, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Spravodaj pre živnostníkov

Účtovanie obstarania ojazdeného automobilu za účelom jeho ďalšieho predajaGarancia

16.5.2024, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Spravodaj pre živnostníkov

Účtovanie úveru na výstavbu nehnuteľnosti v roku 2024Garancia

20.11.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Spravodaj pre živnostníkov

Účtovanie stravného od 1.3.2021Archív

19.5.2021, Ing. Roman Juráš, www.jurasconsult.sk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Spravodaj pre živnostníkov

Účtovanie výdavkov na reklamu a reklamné predmetyGarancia

31.10.2019, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Spravodaj pre živnostníkov

Účtovanie v jednoduchom účtovníctve pri pozastavení živnostiArchív

16.2.2018, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Spravodaj pre živnostníkov

Účtovanie poplatku za poštový colný servis v jednoduchom účtovníctve v roku 2018Garancia

27.4.2018, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Spravodaj pre živnostníkov

Prijatý dar v účtovníctve podnikateľa v roku 2024Garancia

11.3.2024, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Spravodaj pre živnostníkov

Účtovanie platieb platobnou kartou v jednoduchom účtovníctveArchív

16.6.2017, Ing. Eva Mihalíková, Zdroj: Verlag Dashöfer