Input:

Účtovanie dobierky v jednoduchom účtovníctve v roku 2018

23.4.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.04.1.2 Účtovanie dobierky v jednoduchom účtovníctve v roku 2018

Ing. Eva Mihalíková

Dobierka je v súčasnosti bežným typom úhrady za objednaný tovar. V prípade odoslania tovaru na dobierku sa maloobchodník dostáva do situácie, počas ktorej už nemá tovar, ktorý bol predmetom predaja a súčasne ešte nemá finančné prostriedky, ktorá ma za tento tovar dostať. Tento stav je podobný ako pri predaji na faktúru. Garantovať, že platbu za predmet dobierky alebo tovaru dostane späť môže len jeho obchodný vzťah z prepravcom tovaru.

V jednoduchom účtovníctve je nutné pri účtovaní dobierky postupovať v súlade s Opatrením MF SR č. 27076/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov.

Spôsob účtovania dobierky závisí od postavenia účtovnej jednotky v obchodnom vzťahu, tzn. od toho či o dobierke účtuje účtovná jednotka - predajca alebo účtovná jednotka – kupujúci. Účtovná jednotka v postavení predajcu účtuje o dobierke ako o príjme ovplyvňujúcom základ dane na druhej strane účtovná jednotka v postavení kupujúceho o dobierke účtuje ako o výdavku ovplyvňujúcom základ dane. Z uvedeného vyplýva, že dobierka sa vždy bude účtovať ako účtovný prípad, ktorý ovplyvní základ dane.


Príklad účtovania dobierku – účtovná jednotka predajca

Predajca vystaví faktúru za tovar, na faktúre okrem tovaru uvedie aj cenu za doručenie a spôsob platby – dobierku prostredníctvom slovenskej pošty, celková suma na faktúre je 120,- Eur. Účtovné operácie budú nasledovné:

Kniha pohľadávok 
Vystavená faktúra za tovar na dobierku  + 120,00  

O niekoľko dní predajcovi pripíšu na bankový účet sumu 120,00 eur od slovenskej pošty.

Peňažný denník 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: