Input:

Splatnosť faktúr za potraviny v zmysle zákona o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami v roku 2019

31.10.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.10.2.3 Splatnosť faktúr za potraviny v zmysle zákona o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami v roku 2019

Ing. Jozef Pohlod


Obraciame sa na Vás s otázkou, ako máme rozumieť splatnosti faktúr za potraviny v zmysle zákona č. 91/2019 Z. z. – Zákon o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Kupujeme a predávame potraviny, na ktoré sa vzťahuje zo zákona nasledovná veta:

§ 3 ods. 5 písm. f) – neuhradenie kúpnej ceny v lehote splatnosti, ktorá je najviac 20 dní odo dňa doručenia faktúry za potravinu, najneskôr však do 30 dní odo dňa dodania potraviny...

My dostávame od našich veľkých dodávateľov faktúry v deň prijatia dodávky s lehotou splatnosti 30 dní, tvrdia, že podľa zákona stačí, ak zaplatíme do 30 dní. Je to chápanie zákona správne?

Odpoveď:

Dňa 1. mája 2019 nadobudol účinnosť zákon č. 91/2019 Z. z. o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Predmetný zákon v celom rozsahu zrušil a nahradil donedávna účinný zákon č. 362/2012 Z. z. o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch, ktorých predmetom sú potraviny. Zákon má podľa zákonodarcu precizovať právnu úpravu upravujúcu neprimerané podmienky v obchode s potravinami a elimináciu viacerých nedostatkov predošlej právnej úpravy najmä vo vzťahu k nedostatočnej špecifikácii vymedzenia neprimeraných podmienok v obchodných vzťahoch, ktorých predmetom sú potraviny ako aj k nedostatočnému nastaveniu kontrolného a sankčného mechanizmu zabezpečujúceho dodržiavanie zákazu neprimeraných podmienok.

Novým zákonom došlo aj k skráteniu lehôt na úhradu kúpnej ceny potravín stanovených pôvodným zákonom. Kým pôvodná lehota stanovená na úhradu kúpnej ceny bola najviac 30 dní odo dňa

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: