Input:

Predaj registračnej pokladnice zahraničnej osobe - živnostníkovi z pohľadu DPH v roku 2020

8.9.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.08.2.2 Predaj registračnej pokladnice zahraničnej osobe – živnostníkovi z pohľadu DPH v roku 2020

Ing. Ivana Glazelová


Sme podnik (platiteľ DPH podľa § 4 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH), ktorý sa zaoberá predajom a servisom registračných pokladníc. Zákazník – zahraničná osoba (český živnostník) so slovenským IČ DPH si od nás objednal on-line reg. pokladnicu, ktorú používa na území SR. Pokladnicu sme mu sprevádzkovali, teda sme dodali tovar spolu so službou v tuzemsku. Chceme sa Vás opýtať, či bude uvedené plnenie považované za dodanie s prenosom daňovej povinnosti alebo sa bude považovať za dodanie ako pre akéhokoľvek tuzemského odberateľa?

Odpoveď:

Je dôležité poznať, či zahraničná osoba je registrovaná iba pod § 5 zákona o DPH (ako zahraničná osoba) alebo je už registrovaná pod § 4 zákona o DPH.

V prípade dodania tovaru, aj keď ste museli urobiť nevyhnutný výkon na pokladnici (servisný aby fungovala), ide v prvom rade o dodanie tovaru a služba vstupuje do ceny tovaru, t. j., cieľom dodávky nie je služba, a preto sme názoru, že ide o dodanie tovaru v SR, to znamená, že dodanie tovaru, ktorý sa bude nachádzať v SR bude podliehať slovenskej DPH. Preto sme toho názoru, že nie je nevyhnutné dodávku umelo od seba oddeľovať, ale všetko závisí od Vášho rozhodnutia, ako posudzujete rozsah dodávky.

V prípade servisných prác závisí od toho, či ide o zahraničnú osobu registrovanú podľa § 5, alebo už má v SR registráciu podľa § 4.


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: