Input:

Vznik povinnosti pre registráciu DPH pri dosiahnutí obratu živnostníka v roku 2021

11.3.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2021.03.2.1 Vznik povinnosti pre registráciu DPH pri dosiahnutí obratu živnostníka v roku 2021

Ing. Monika Ziškayová


Prosím Vás, podnikateľ ktorý založil živnosť v 08/2020 a nie je platca DPH. Povinnosť byť platcom DPH mu vzniká pri dosiahnutí obratu 49 790 € za posledných 12 mesiacov – znamená to, že obrat sledujeme až po uplynutí 12 mesiacov, teda v 09/2021?

Odpoveď:

Pohľad autora na problematiku:

Povinnú registráciu tuzemských zdaniteľných osôb upravuje § 4 ods. 1 ZDPH zákona o DPH v nadväznosti na dosiahnutie obratu definovaného v § 4 ods. 7 zákona o DPH.

Povinnosť registrovať sa za platiteľa DPH má každá zdaniteľná osoba, ktorá má sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň v tuzemsku, a ak nemá takéto miesto, ale má v tuzemsku bydlisko alebo sa v tuzemsku obvykle zdržiava a dosiahne obrat 49 790 € za 12 predchádzajúcich po sebe idúcich kalendárnych mesiacov.

Ak zdaniteľná osoba dosiahne obrat už za 2 alebo 3 kalendárne mesiace, vzniká jej povinnosť podať žiadosť o registráciu pre daň už v nasledujúcom mesiaci po dosiahnutí obratu.

Záver:

Pri povinnej registrácii podľa § 4 ods. 1 zákona o DPH musia byť splnené podmienky:

  • žiadateľ o registráciu – fyzická osoba alebo právnická osoba


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: