Input:

Účtovanie stravných lístkov v jednoduchom účtovníctve v roku 2017

17.5.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Stravné lístky sa zaraďujú medzi krátkodobý finančný majetok a v súlade s § 12 Postupov účtovania v JÚ sa o nich účtuje ako o ceninách. Stravné lístky sa oceňujú menovitou hodnotou a v jednoduchom účtovníctve sa evidujú v knihe cenín.

Výdaj cenín, resp. stravných lístkov sa účtuje v súlade s § 4 Postupov účtovania v JÚ a výdavok v peňažnom denníku.

Postup účtovania stravných lístkov u živnostníka (1 stravný lístok = 100% daňový výdavok):

  1. Faktúra za stravné lístky:
    A)100ks stravných lístkov v celkovej sume 350 €
    B)manipulačný poplatok v sume 9,80 € bez DPH + 1,96 € DPH 20% = 11,76 €
    C)poštové za doručenie stravných lístkov: 3,50 € bez DPH + 0,7 € DPH 20% = 4,20 €
    D)celková fakturovaná suma: 365,96 €

-          faktúra zaevidovaná v knihe došlých faktúr

2. Úhrada faktúry z bankového účtu


A) 350 eur – neodpočítateľné výdavky (výdavky neovplyvňujúce základ dane)
B) 9,80 + 3,50 – služby
C) 1,96 + 0,7 – DPH

3. Zúčtovanie stravných lístok za daný mesiac

A) počet odpracovaných dní = 25

B) počet stravných lístkov = 25ks

C) zaúčtovaná suma: 25*3,50 = 87,50 – ostatné výdavky (výdavky ovplyvňujúce základ dane)

Upozornenie: stravné lístky pri živnostníkoch je možné ako výdavok zahrnúť do základu dane len ak boli zakúpené vopred, tzn. ak je faktúra za stravné lístky s dátumom 15.4.2017 nie je možné z týchto


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: