Input:

Účtovanie stravných lístkov v jednoduchom účtovníctve

20.3.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

V prípade, že SZČO nakupuje stravné lístky pre vlastnú osobnú spotrebu a pre svojich zamestnancov, z hľadiska daňového je tu rozdielny prístup. Výdavky spojené s obstaraním stravných lístkov pre SZČO , ktorá dosahuje príjmy podľa § 6 ods.1 a 2 / podľa § 19 ods.2/písm.p/ zákona č. 595/2003 Z.z. sa považujú za daňové za každý odpracovaný kalendárny deň v kalendárnom roku, najviac v rozsahu a vo výške ustanovenej pre kalendárny deň pre časové pásmo 5-12 hodín podľa zákona č. 283/2002 Z.Z. o cestovných náhradách. Pre rok 2016 je aktuálneho Opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 296/2014 Z.z. táto čiastka stanovená vo výške 4,20 EUR. Uvedený výdavok je potrebné preukázať.

Pokiaľ sa jedná o zamestnancov a zabezpečenie ich stravovania formou stravných lístkov, postupuje a pri daňových výdavkoch podľa ustanovenia § 19 ods.2/ písm. c/ bod 5 zákona o dani z príjmov, pričom sa zákon odvoláva na ustanovenie § 152 Zákonníka práce. Podľa § 152 ods.3/ Zákonníka práce zamestnávateľ prispieva na stravovanie v sume najmenej 55% z ceny jedla, najviac však na každé jedlo do sumy 55% stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa aktuálneho Opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, t.j. zo sumy 4, 20 predstavuje táto čiastka 2,31 EUR. Okrem toho zamestnávateľ poskytuje príspevok zo sociálneho fondu. V prípade poskytnutia stravovacej poukážky, hodnota stravovacej poukážky musí predstavovať najmenej 75% stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín, t.j., podľa znenia aktuálneho Opatrenia, čo je čiastka 3,15 EUR.

Účtovanie stravných poukážok v jednoduchom účtovníctve pre osobnú spotrebu SZČO v prípade nákupu na celý rok dopredu:

1. príjem došlej faktúry
- zaevidovanie v knihe došlých faktúr 1000 ks stravných lístkov a 4,20 EUR a provízia

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: