Input:

Spôsob výpočtu poklesu tržieb SZČO pri žiadosti o finančný príspevok v rámci opatrenia č. 2 v roku 2020

16.12.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.11.2.1 Spôsob výpočtu poklesu tržieb SZČO pri žiadosti o finančný príspevok v rámci opatrenia č. 2 v roku 2020

Ing. Dušan Preisinger


SZČO žiada o finančný príspevok v rámci opatrenia č. 2, spôsob výpočtu poklesu tržieb (priemer tržby v r. 2019). V kolónke Celková tržba za predchádzajúce obdobie podľa účtovníctva sa uvádza:

Celkové tržby za rok 2019 boli 50 000 €. Zadáva sa táto suma? Alebo 50 000:12 = 4 166,67 €.

Odpoveď:

Pohľad autora na problematiku:

Opatrenie č. 2 určuje oprávnených žiadateľov o príspevok – SZČO, ktorá prevádzkuje živnosť podľa zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, prípadne vykonáva činnosť podľa osobitných prepisov, alebo vykonáva poľnohospodársku výrobu, vrátene hospodárenia v lesoch a na vodných plochách podľa zákona č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov.

Pre výpočet poklesu čistého obratu je potrebné zadefinovať pojem „čistý obrat”. Podľa § 2 ods. 15 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve sa do čistého obratu zahŕňajú výnosy dosahované z predaja výrobkov, tovarov a služieb po odpočítaní zliav. Do čistého obratu sa zahŕňajú aj iné výnosy po odpočítaní zliav firmy, ktorej predmetom činnosti je dosahovanie iných výnosov ako sú výnosy z predaja výrobkov, tovarov a služieb.

Záver:

Porovnáva sa priemer tržby v roku 2019 (t. j. 1/12 tržieb za rok 2019) s tržbou za vykazovaný mesiac – oprávnení sú iba tí, ktorí vykonávali zárobkovú činnosť celý rok 2019.

Interpretácia na vzorovom príklade:

Čistý obrat = 50 tis. €, t. j. 1/12 predstavuje


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: