Input:

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie 2017

3.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Vo Finančnom spravodajcovi MF SR bolo uverejnené oznámenie MF SR č. MF/017957/2017-721 o určení vzorov tlačív podľa zákona č. 595/2003 Zz. o dani z príjmov v zn. n. p. (ZDP) v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti. Jedným z tlačív oznámenia je aj určenie nového vzoru tlačiva „Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby zozávislej činnosti za zdaňovacie obdobie (rok)“.

Zmeny oproti tlačivu platnému za zdaňovacie obdobie roku 2016 sú vo vypustení riadkov:

●02 - suma uplatnených úhrad zdravotníckeho pracovníka, o ktorú sa zvyšuje základ dane, ak boli porušené podmienky na jej uplatnenie (§ 5 ods. 9 ZDP v nadväznosti na § 52j ods. 4 ZDP),

● 03 - základ dane [upravený a zaokrúhlený na eurocenty nadol (r. 01 + r. 02)],

●04c – zníženie

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: