Input:

Oslobodenie od poistného po založení živnosti nemusí trvať celý rok

13.4.2017, Zdroj: Sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa upozorňuje živnostníkov a iné samostatne zárobkovo činné osoby, že obdobie ,,oslobodenia“ od platenia poistného po založení živnosti nemusí vždy trvať celý rok, ako sa viacerí mylne domnievajú. Toto obdobie, keď ešte SZČO nemusia platiť poistné, závisí od toho, kedy svoju činnosť začali vykonávať.

Samostatne zárobkovo činnej osobe vzniká povinné nemocenské poistenie a povinné dôchodkové poistenie spravidla od 1. júla kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku, za ktorý jej príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa osobitného predpisu alebo výnos súvisiaci s podnikaním a s inou samostatnou zárobkovou činnosťou je vyšší ako 12-násobok platného vymeriavacieho základu. V praxi to znamená, že ak si fyzická osoba prvýkrát založí živnostenské oprávnenie na výkon činnosti SZČO


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: