Input:

Novela zákona o dani z motorových vozidiel, ktorá nadobudne účinnosť od 1. 1. 2016

13.10.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dňa 22. septembra 2015 poslanci Národnej rady Slovenskej republiky schválili návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o dani z príjmov a ďalšie všeobecne záväzné právne predpisy, medzi nimi i zákon o dani z motorových vozidiel (zákon č. 361/2014 Z. z.).

 

Táto novela zákona o dani z motorových vozidiel nadobudne účinnosť od 1. januára 2016 a:

  • mení znenie § 13 (správa dane), ktorý od 1. januára 2016 bude znieť takto: „Správu dane vykonávajú daňové úrady.19) Na správu dane sa vzťahuje osobitný predpis.20)“. Poznámka pod čiarou k odkazu 19) sa viaže na § 5 a 6 zákona o orgánoch štátnej správy v oblasti daní a poplatkov a poznámka pod čiarou k odkazu 20) sa viaže na

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: