Input:

Daňový bonus na zaplatené úroky

3.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákonom č. 279/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách, sa  doplnil zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v zn. n. p. (ZDP) tak, že bolo do ZDP doplnené  daňové zvýhodnenie na zaplatené úroky pri úveroch na bývanie (§ 1 ods. 6 a 7 zákona č. 90/2016 Z. z. o úveroch na bývanie).

Suma daňového zvýhodnenia na zaplatené úroky pri úveroch na bývanie (DBZ úroky) je podľa § 9 ods. 2 písm. n) ZDP od dane oslobodená. Môže si ju uplatniť daňovník až na konci roka (po prvýkrát za zdaňovacie obdobie roku 2018) podaním daňového priznania alebo vykonaním ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti.

Daňovníkovi vzniká nárok na DBZ úroky v zdaňovacom období, ak má najmenej 18 rokov a najviac 35 rokov ku dňu podania žiadosti a zákonom ustanovený priemerný mesačný príjem vypočítaný z jeho zdaniteľných príjmov, ktoré sú súčasťou základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov podľa § 5, 6 a 8 ZDP a osobitného základu dane z príjmov podľa § 7 a 51e. Okrem týchto podmienok sú v ZDP aj ďalšie podmienky:daňovníkovi vzniká nárok na DBZ úroky, ak sú úroky vypočítané  na základe jednej zmluvy o úvere na bývanie, najviac zo sumy 50 000 € na jednu tuzemskú nehnuteľnosť určenú na bývanie, ktorou je byt alebo rodinný dom. Najvyššia suma DBZ úroky je vo výške 50% zo zaplatených úrokov, najviac 400 € za rok. Ak je žiadateľ o DBZ úroky spoludlžníkom zo zmluvy o úvere na bývanie, na ktorú si uplatňuje nárok na zvýhodnenie, podmienku veku ku dňu podania žiadosti a príjmu ku dňu uzavretia zmluvy o úvere na bývanie, musí spĺňať aj


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: